About


Damiana B. Logar že vrsto let ustvarja sama ali v sodelovanju z drugimi slovenskimi modnimi oblikovalkami. Njene kreacije so nosila dekleta na različnih prireditvah – Miss World, Miss Universe, Femme fatale, Poročni utrinki idr.
Samostojno je razstavljala v okviru projekta Mesec oblikovanja leta 2009 v Galeriji Jakopič in 2010 v prostorih Peka v Ljubljani.
Leta 2011 je s svojimi kreacijami nastopila na Festivalu idrijske čipke.
Skupaj z oblikovalko steklenega nakita je leta 2013 sodelovala tudi na razstavah v Izoli in na gradu Podsreda.
Z modno oblikovalko Mojco Celin je v letih 2012 in 2013 sodelovala pri sestavi kolekcij za prireditev Fashion Week v Ljubljani.
V sodelovanju s Studiom Korn:r je nastala serija vrhunskih fotografij, ki so jih opazili tudi v Milanu in jih jeseni 2013 objavili v svetovni modni reviji Book International Pret-a-Porter. V letu 2014 je z modno oblikovalko Mojco Celin sodelovala pri nekaterih kolekcijah njene nove blagovne znamke Princip. Z eno od kolekcij sta se predstavili tudi na Ljubljanskem tednu mode aprila 2015. V letu 2016 je sodelovala na modni reviji Čipkasti spektakel v okviru Svetovnega čipkarskega kongresa v Ljubljani ter na modni reviji Dotik zvezd na gradu Socerb.

Damiana B. Logar has been creating fashion dresses alone or in cooperation with other Slovenian fashion designers for several years. Her creations have been worn by the models on different events such as Miss World, Miss Universe, Femme Fatale, Wedding Impressions, etc.
In 2009 she had an exibition of her little black dresses in the Jakopič Gallery, Ljubljana, and in 2010 an exibiton 12 photos of her creations under the title Reflections of Infinity, both within the project Month of Design.
In 2011 she participated with her evening dresses at the Festival of the Lace of Idria, Slovenia.
Together with the designer of glass fashion accessories she presented her Haute Couture dresses in Izola and at the Podsreda Castle, Slovenia in 2013.
In 2012 and 2013 she cooperated with the fashion designer Mojca Celin in the Fashion Weeks in Ljubljana.
In collaboration with the Studio Korn:r a series of top photos was produced which triggered interest also in Milan, and two of them were published in the world fashion magazine Book International Pret-a-Porter in the autumn 2013. In 2014 she and fashion designer Mojca Celin worked together on some projects for Mojca’s new fashion brand named Princip. One of the collection was also presented at the Ljubljana fashion Week in April 2015. In 2016 she participated in fashion show at a World lace congress in Ljubljana and in a fashion show at Castle Socerb.

Damiana B. Logar sta creando abiti di moda da sola o in collaborazione con altri stilisti sloveni per diversi anni. Le sue creazioni sono state indossate dalle modelle su diversi eventi come Miss Mondo, Miss Universo, Femme Fatale, Impressioni di nozze, ecc.
Nel 2009 ha avuto una mostra dei tubini neri nella Galleria Jakopič, Lubiana, e nel 2010 una mostra di 12 foto delle sue creazioni con il titolo Riflessioni di Infinity, sia all’interno del progetto Month of Design.
Nel 2011 ha partecipato con i suoi abiti da sera al Festival of the Lace of Idria, in Slovenia.
Insieme con la designer di accessori di moda in vetro ha presentato nel 2013 i suoi abiti Haute Couture a Izola e al Castello Podsreda, Slovenia.
Nel 2012 e nel 2013 ha collaborato con la designer Mojca Celin nelle settimane della moda a Lubiana.
In collaborazione con lo Studio Korn:r una seria di top foto sono state prodotte che hanno scatenato interesse anche a Milano, e due di esse sono state pubblicate nella rivista mondiale di moda Book International Pret-a-Porter in autunno 2013. Nel 2014, lei e la stilista Mojca Celin hanno collaborato insieme creando la collezione per un nuovo marchio di Mojca di nome Princip. La collezione è stata presentata anche alla Settimana della moda Lubiana in aprile 2015. Nel 2016 ha partecipato con i suoi abiti da sera alla sfilata di Congress of lace in Ljubljana e anche alla sfilata al Castello Socerb.